Mnoge naredi pobožnost za neživljenjske. Biti bi moralo ravno obratno: pri Bogu iščemo pomoč, da bi lahko bili dobri, plemeniti ljudje, vneti za dobra dela. (Franc Bole)

NADŠKOFOV OBISK

V soboto, 12. marca, bo nadškof Alojzij Cvikl obiskal župniji Selnica ob Dravi in Sv. Duh na Ostrem vrhu

V soboto, 12. marca popoldne, bo nadškof Alojzij Cvikl opravil "vizitacijo" v župnijah Selnica ob Dravi in Sv. Duh na Ostrem vrhu. "Vizitacija" pomeni škofov obisk neke župnije, ko se seznani z župnijo in njenimi župljani. Kot rečeno, bo najprej šel k Sv. Duhu in si ogledal cerkev in župnišče. Nato se bo v Selnici ob 17. uri srečal z nekaterimi sodelavci obeh župnij. Ob 18. uri pa bo vodil somaševanje. 

LEPO VABLJENI V SOBOTO, 12. MARCA, OB 18. URI K NADŠKOFOVI MAŠI, KO SE BOMO Z NJIM SREČALI OB GOSPODOVEM OLTARJU!