Od Boga smo ustvarjeni, Bog nam ohranja naše življenje, Bog skrbi za nas in za vse ljudi; vsak trenutek uživamo njegove dobrote. (Janez F. Gnidovec)

SPOLNI IZBRISANCI

DRUŽINA, NAŠ KOMENTAR, Ivan Štuhec

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v svoji obrazložitvi in utemeljitvi spremembe dveh ključnih členov Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih zagotavlja, da novela zakona »možnost sklenitve zakonske zveze, ki je doslej veljala samo za moškega in žensko, širi tudi na dve osebi istega spola. Pri tem pa zakon v celoti ohranja nedotaknjeno tradicionalno zakonsko zvezo med moškim in žensko z vsemi pravicami in dolžnostmi. Zakon nikomur nič ne jemlje, pač pa daje enake pravice tudi istospolnim partnerjem. Bistvo zakona je, da so vsi posamezniki obravnavani enako ne glede na osebno okoliščino, tj. spolno usmerjenost.« 

Če je bistvo zakona v tem, da so vsi posamezniki obravnavani enako ne glede na osebne okoliščine (spolno usmerjenost), potem je predlagana sprememba zelo krivična in neživljenjska. Ljudje smo namreč po Splošni deklaraciji človekovih pravic (10. decembra obhajamo obletnico sprejetja!) enaki in imamo neodtujljive pravice zaradi »prirojenega človeškega dostojanstva«. Ko so Združeni narodi sprejemali to temeljno listino, so seveda imeli v mislih dolgo »naravnopravno« tradicijo, ki sega nazaj v grško filozofijo, rimsko pravo, judovsko-krščansko tradicijo in novejše filozofske smeri, ki so vplivale na politično filozofijo demokratičnih družb. Redefinicija zakonske zveze tako posega v večtisočletno izkušnjo in refleksijo razumevanja, kaj je človek, njegovo dostojanstvo in narava, kaj je njegov spol in kakšne so posledice njegovega spolnega razmerja. Odpravljati tako resne zadeve z »novelo zakona«, ki o njej odloča trenutna parlamentarna večina, ki je povrh želela preprečiti ustavno pravico do referenduma in je svoj oblastniški prav izgubila na Ustavnem sodišču RS, je ne samo samovšečno, oholo, oligarhijsko in celo totalitarno početje, je mnogo več in huje. To je civilizacijski nihilizem, izničenje vsega, kar je veljalo do sedaj v praksi ljudi in v pravnem redu. 

V igri so ključni pojmi, ki opredeljujejo človekovo resničnost, torej pojmovanje človeka samega. Ti pojmi so postavljeni v popolno medsebojno zmedo. Narava (spolna) je ukinjena, na njeno mesto je postavljen pojem oseba, ki pa nima veliko skupnega z grško-krščansko tradicijo, ampak se ga razume v marksističnem ključu situacijskosti, ki omogoča vse, kar si kdo izmisli. Na polju spolnega to pomeni, da se spol določa poljubno in mimo prirojenosti. V ozadju novele zakona imamo tako filozofsko zmedo, ki uporablja navidezno simpatično terminologijo kot enakost, oseba, svoboda, kar zavaja, saj so dejansko ti pojmi postavljeni v marksistični kontekst, ki je v prešuštnem razmerju z libertarnim nihilizmom.

Kdor misli, da gre za pravice istospolnih oseb, se moti, je zaveden ali pa slep. Pravice istospolnih oseb so v Sloveniji urejene od leta 2005 naprej s posebnim zakonom. Ta zakon ureja premoženjske, socialnovarstvene, preživninske, zdrav­stvene in dedne pravice istospolnih partnerstev. Česar ta zakon ne ureja, se da spreminjati znotraj tega zakona, kot je to običajno. Vendar tega interesa ni! Razlog je preprost: ker ni interesa, da se izboljšajo pomanjkljivosti zakona, ampak da se podere civilizacijski temelj družbe, ki ga zagotavlja zakonska zveza moškega in ženske. Pri tem pa kot stranski učinek nastopi tudi »pravica do otroka«, ki ga istospolna partnerja ne moreta ne spočeti ne roditi brez pomoči tretje osebe drugačnega spola. S to zakonsko spremembo pa je odprta pot za umetno oploditev samskih žensk in nadomestno materinstvo.

Ob tem velja spomniti, da smo državljani te države na referendumu o umetni oploditvi samskih žensk leta 2001 z 72,36 % temu rekli odločen ne. In kasneje na zakonodajnem referendumu o družinskem zakoniku iz časa Pahorjeve vlade leta 2012, kjer je bilo 54,55 % volivcev proti, še drugi ne. Tokrat gremo že tretjič na referendum, da preprečimo en sam cilj: izbris razlik, ki so neizbrisljive. Kdor torej želi, da bo v prihodnje v slovenski zakonodaji spolno izbrisan, bo glasoval za. Kdor pa je sebe in svoj spol sprejel in ga ne namerava spreminjati glede na situacijo, bo glasoval proti.

Zavajanje ministrstva, kako nikomur nič ne jemlje, ampak samo širi, je dober propagandni trik, ki ima za cilj, da se državljani ne bi želeli uvrstiti med tiste, ki niso demokrati. Kajti demokrat želi vsakemu čim več svobode. Vendar je demokracija odgovorna svoboda, ali pa je ni. Odgovornost pa zahteva, da razlikujemo med tistimi zadevami, ki niso enake, in jih pravično obravnavamo na neenak način. Zato je potrebno iti na referendum in soodločati ter preprečiti manipulacije in spodkopavanje enega od temeljev družbe in prihodnjih generacij ljudi.
 
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu