Kadar nameravate Bogu podariti kako stvar, vselej poskrbite, da mu jo izročite po Marijinih rokah, če nočete, da vas Bog zavrne. (sv. Bernard)

MOLTEV ZA DRUŽINO

Molitev molimo v dneh pred referendumom skupno v cerkvi ali doma po družinah!

MOLITEV ZA DRUŽINO

 

Sveti Troedini Bog, ti si Ljubezen.

Slavimo te in hvalimo,

ker si ustvaril družino,

da se tvoja ljubezen po njej

uresničuje in razširja.

 

V času, ko se želi

razvrednotiti družino,

materinstvo in očetovstvo,

se milostno ozri na nas,

da bomo uresničevali tvoj načrt

Ljubezni.

 

Prosimo te, da bi se kristjani

z molitvijo, zgledom in javno besedo

pogumno zavzeli za vrednoto družine

ter jo posredovali našim mladim.

Naše družine,

naš narod in naše voditelje

izročamo v varstvo Matere Marije,

svetega Jožefa in drugih zavetnikov

družine.

Stvarnik družine,

sprejmi naše prošnje in jih usliši

po Kristusu, našem Gospodu.

Amen.

 

Marija, kraljica družine,

prosi za nas!

 

(za referendum 20.12.2015)