Ko vidiš ljubo sonce, gledaš malo travico, slišiš škrjančka žvrgolenje – razveseli se, povzdigni roke in srce ter poveličuj modrega Stvarnika. (bl. Anton Martin Slomšek)